Vytvoríme 3D model, vďaka ktorému zákazník môže vidieť finálnu podobu budúceho výrobku (vizualizácia). Zároveň v 3D prostredí testujeme aj funkcionalitu navrhovaného výrobku. Pracujeme v CAD software. Z 3D modelu je možné v CAM systéme urobiť výstup priamo napr. do obrábacieho centra a tak na základe 3D modelu vyrobiť súčiastku.