Vytvárame výrobnú dokumentáciu k už existujúcim súčiastkam, najčastejšie v prípadoch, kedy boli vyrobené bez dokumentácie (ako prototyp, hobby technológiami, či na starom type stroja), a k ich ďalšej, či sériovej výrobe je potrebná dokumentácia.
Súčiastku odmeriame konvenčnými meradlami, pri komplikovaných súčiastkach používame 3D meracie zariadenia. Na základe zistených dát následne vypracujeme výrobnú dokumentáciu, prípadne 3D model.